ពិសាទឺកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌
ពិសាទឺកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌
ទឹកពិសាគុណភាពខ្ពស់ឈានមុខគេ
ទឹកពិសាគុណភាពខ្ពស់ឈានមុខគេ
ពិសាទឹកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ ជាការរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌
ពិសាទឹកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ ជាការរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌
សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃ
សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃ
ទឹកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្តាច់គេ
ទឹកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្តាច់គេ
ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់
ការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់
សេវាដឹកជញ្ជូន ផ្តល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និង រហ័សទាន់ចិត្ត
សេវាដឹកជញ្ជូន ផ្តល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និង រហ័សទាន់ចិត្ត
ឱរ៉ាល់ ជានិច្ចកាលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ នៅក្នុងសង្គម
ឱរ៉ាល់ ជានិច្ចកាលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ នៅក្នុងសង្គម
ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក REVERSE OSMOSIS
ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក REVERSE OSMOSIS
រីករាយជាមួយ ឱរ៉ាល់ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង
រីករាយជាមួយ ឱរ៉ាល់ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង
ចំនួន អ្នកទស្សនា
            
អំពីយើង

ចក្ខុវិស័យ:

អង្គភាព​ផលិតទឹកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ ផ្តោត​សំខាន់លើភាព​ឈានមុខគេ​លើទីផ្សារ ដោយ​ផ្គត់ផ្គង់ និង បំពេញតំរូវការ​របស់ប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់ជូន​នូវទឹកបរិសុទ្ធ ដែល​មានគុណភាព និង សុវត្តិភាព​ខ្ពស់ ស្របពេល នេះដែរ ​ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម​ក្នុងសកម្មភាព​សង្គម និង មនុស្សធម៌ តាមរយៈសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ ​។ 

បេសកកម្ម:

អង្គភាពផលិតទឹកបរិសុទ្ធ ឱរ៉ាល់ នឹងកំពុងបំពេញ តំរូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ តាមរយៈ ការផ្តល់ជូននូវទឹកបរិសុទ្ធ ដែលមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ខណៈដែលកំពុងចូលយ៉ាងសកម្មក្នុង សកម្មភាព មនុស្សធម៌ និងសង្គម​តាមរយៈ សាខាកាក​បាទក្រហមកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ ។


រក្សាសិទ្ធិដោយ ទឹកពិសាគុណភាព ឱរ៉ាល់  2021.
រចនា និង បង្ហោះគេហទំព័រដោយ Serving Web Solution.

FAQ's
Sitemap
Share